Garantija

Visām, interneta veikala, www.bargain.lv pirktajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Tas nozīmē, ka, ja iegādājoties preci tiek konstatēts ražotāja brāķis, Jūs varat preci atgriezt mums atpakaļ un mēs atkarībā no preces bojājuma sarežģītības pakāpes nodrošinām bezmaksas remontu vai arī veicam apmaiņu pret jaunu preci.

Garantija ir spēkā tikai uzrādot www.bargain.lv izrakstīto rēķinu.

Garantija neattiecas uz gadījumu, kad precei defekts radies nepareizas lietošanas, kopšanas vai nolietošanās dēļ, tādeļ iesakām vienmēr pirms preces lietošanas rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas noteikumiem.

Atteikuma tiesības.
LR MK noteikumi par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. MK Noteikumu par distances līgumu mērķis ir pasargāt patērētājus no pirkumiem internetā, kad patērētājs, pasūtot preci nevar pirms iegādes pārliecināties, ka izvēlēta prece pilnībā atbilst patērētāja prasībām. Taču Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 
Normatīvie akti:
* Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
* MK 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”
* MK 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”